д-р Драгомир Дарданов, д.м.

Лекар – хирург

Д-р Дарданов е хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, хирургичната онкология и клиничната анатомия. Завършва медицина през 2002 г., специалност Хирургия придобива през 2008 г. През същата година защитава дисертация върху хирургичното лечение на ректалния карцином и му е присъдена образователната и научна степен „Доктор”.

Специализирал е във водещи клиники в България /СБАЛ по Онкология – София, ВМА, УМБАЛ „ Д-р. Г.Странски” – Плевен/ и чужбина (САЩ, Великобритания и Япония). Участвал е в редица квалификационни курсове, както в България, така и в Холандия, Австрия, Германия, Гърция, Португалия и др.

Носител на „Златен Хипократ” и „Мини-Нобелова награда”.

От 2012 г. след изпит пред международна комисия получава Европейска диплома по Хирургична онкология на Европейския Борд по Хирургия (EBSQ Surgical Oncology).

Д-р Дарданов има активна научно-изследователска и преподавателска дейност. Преподава в Медицински Университет – София. Сътрудничи с Институт по Органична химия, БАН относно разработването на продукти за лечение на рани и хранителни напитки за пред- и следоперативно хранене.

Работи в Първа хирургия на УМБАЛ „Александровска“ и 5 ДКЦ София (Студентска поликлиника).

От 2013 г. е избран за Национален представител за България в Европейското дружество по колопроктология (ESCP).

 За контакти с д-р Драгомир Дарданов:
Моб.тел.: 089 828 99 29
e-mail: d@dardanov.com

 

Виж още:

© 2021 д-р Драгомир Дарданов, д.м.