д-р Драгомир Дарданов, д.м.

Лекар – хирург

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ
през летния семестър на учебната 2013/2014 г. за 5-та поредна година продължава провеждането на

„СЕМИНАРИ ПО ХИРУРГИЧНА АНАТОМИЯ”

Семинарите ще се провеждат във вторник 17:30 – 19:30 ч. в Анатомичната зала. Темите и въпросите, които ще се представят и дискутират са насочени основно към завършилите курса по анатомия студенти III-ти, IV-ти и V-ти курс. Курсът е полезен за стажант-лекарите и специализантите по хирургия, както и за студентите от I-ви и II-ри курс.
Целта е да се разгледат онези аспекти от анатомията, които са от непосредствено значение за извършването на различни хирургични интервенции, както и да се дадат основни моменти от оперативната хирургия на разглежданите области.

ПРОГРАМА
1. 4 март – Аспекти от хирургичната анатомия на кожата и подкожната тъкан; Фасции и съединително-тъканни пространства; Хирургична анатомия на лицето и големите слюнчени жлези.
2. 11март – Аспекти от хирургичната анатомия на шията, щитовидната и паращитовидни жлези.
3. 18 март – Аспекти от хирургичната анатомия на предната коремна стена, ингвиналния канал и ингвинофеморалната област.
4. 25 март – Аспекти от хирургичната анатомия на гръдната стена, млечната жлеза и аксиларната яма.
5. 1 април – Аспекти от хирургичната анатомия на медиастинума, хранопровода, кардиоезофагеалната зона, стомаха и диафрагмата.
6. 8 април – Аспекти от хирургичната анатомия на дванадесетопръстника задстомашната жлеза и слезката.
7. 15 април – Аспекти от хирургичната анатомия на черния дроб, жлъчния мехур и екстрахепаталните жлъчни пътища.
8. 29 април – Аспекти от хирургичната анатомия на перитонеума, оментума, червата и стомашно-чревните кръвоносни съдове, нерви и лимфни възли.
9. 13 май – Аспекти от хирургичната анатомия на надбъбречните жлези и бъбреците; съединителнотъканните и фасциални структури в ретроперитонеума, вегетативната нервна система и лимфни възли и съдове.
10. 20 май – Аспекти от хирургичната анатомия на съединителнотъканните и фасциални структури в таза; тазовите органи, съдове, нерви и лимфни възли.
11. 27май – Аспекти от хирургичната анатомия на тазовото дъно, перинеума и външните полови органи.
Семинари по Хирургична анатомия 2014

arrow-left Лекция по анатомия за студенти биолози /нервна система/ - 08.01.2014 г.
Предишна публикация

© 2021 д-р Драгомир Дарданов, д.м.