д-р Драгомир Дарданов, д.м.

Лекар – хирург

Професионален опит:

2014 – сега

УМБАЛ „Александровска“, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия – Първа хирургия; Медицински Университет – София, Катедра по Обща и оперативна хирургия

2013 – 2014
Пета МБАЛ София ЕАД, Второ хирургично отделение

2007 – 2014
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Медицински Факултет, Катедра по Анатомия и Хистология, Главен асистент

2012
МБАЛ „Софиямед”, София, Отделение по Хирургия

2008 – 2012
Медицински Интитут – МВР, Централна Клинична Болница, Клиника по Хирургия, Главен асистент

2008 – 2012
Академия на МВР, преподавател по Долекарска помощ

2008 – 2012
Медицински Колеж – София, хоноруван преподавател по Хирургия и Долекарска помощ

2005 – 2006

Медицински Университет – Плевен, Катедра по Анатомия, Хистология и Цитология, хоноруван асистент

1998 – 2002
Медицински Университет – Плевен, Катедра по Анатомия, Хистология и Цитология, демонстратор по анатомия

Виж още:

© 2020 д-р Драгомир Дарданов, д.м.