д-р Драгомир Дарданов, д.м.

Лекар – хирург

Образование:

2008
Висша атестационна комисия, София,
Образователна и научна степен „Доктор”
(дисертация на тема „Клинико-анатомични изследвания на периректалните съединителнотъканни структури с оглед хирургията на рака на правото черво” – Автореферат Дарданов)

2008
Медицински Университет – София,
призната специалност по „Хирургия”

2007 – 2008
„СБАЛ по Онкология” – София,
Клиника по Коремна хирургия,
специализант по хирургия

2007
ВМА – София,
специализант по хирургия

2003 – 2007
УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” – Плевен,
Клиника по Онкохирургия,
специализант по хирургия

2003 – 2007
УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” – Плевен,

Клиника по Онкохирургия,
редовен докторант по хирургия

1996 – 2002
Медицински Университет – Плевен,
Специалност Медицина (магистър –лекар)

1996
СОУ „Васил Левски”, гр. Севлиево,
профил биология, химия и информатика

Виж още:

© 2020 д-р Драгомир Дарданов, д.м.