д-р Драгомир Дарданов, д.м.

Лекар – хирург

Учебна дейност:

Д-р Дарданов има преподавателски опит в:

  • Обучението на студенти – медици по анатомия и хистология, с акцент клинична и хирургична анатомия;
  • Обучение на специализанти по хирургия;
  • Студенти от Медицински Колеж по дисциплините Хирургия и Долекарска помощ;
  • Курсанти и студенти от АМВР по дисциплината Долекарска помощ

Д-р Дарданов в продължение на 7 години е водил пълен секционен курс по топографска анатомия със студенти-медици от МФ, СУ „Св. Климент Охридски”, София от основаването му през 2007 до 2014 г. Организира и провежда извънаудиторен курс „Семинари по Хирургична анатомия“ в продължение на 5 години (2009-2013).

 

Виж още:

© 2020 д-р Драгомир Дарданов, д.м.